Roefix test
English  Български 

Новини RSS 2.0

Germany - Comparative historical overview of wholesale and retail prices of Butter

Germany - Comparative historical overview of wholesale and retail prices of Butter

Markenbutter (K?ln/Hannover) - Wholesale price  (?/kg)


Month     2009     2010     2011     ± % from 2010
August    2,40      3,72     4,03      +8,41% 


 


    ПРОДУКТИ    Doy Commerce Ltd | Дойкомерс EООД | Търговска фирма | Търговия със суровини | Внос на хранителни продукти | Дървесина | Хартия и картони | Метали | Рапични и слънчогледови масла |
    | Bulgaria 2012 | |