Roefix test
English  Български 
Printer friendly version Printer friendly version

Чедар 2,5 кг

Кашкавал, сирена
 Data of product:
 Individual packaging: brick about 2,5 kg
 Summary packaging:  
 Unit bar code:  
 Aggregate bar code:  
 VAT: 5%
 Total quantity of aggregates on 1 palette:   pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette:   pcs
 shelf life 100%: 60  days

    ПРОДУКТИ    Doy Commerce Ltd | Дойкомерс EООД | Търговска фирма | Търговия със суровини | Внос на хранителни продукти | Дървесина | Хартия и картони | Метали | Рапични и слънчогледови масла |
    | Bulgaria 2012 | |