Roefix test
English  Български 
Printer friendly version Printer friendly version

Едам 15 кг Евроблок

Едам, едамски, евроблок, Кашкавал, сирена
Data of product:
 Individual packaging: blok ok. 16 kg
 Summary packaging: -
 Unit bar code: -
 Aggregate bar code: -
 VAT: 5%
 Total quantity of aggregates on 1 palette:
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette:
 shelf life 100%: 2  months

    ПРОДУКТИ    Doy Commerce Ltd | Дойкомерс EООД | Търговска фирма | Търговия със суровини | Внос на хранителни продукти | Дървесина | Хартия и картони | Метали | Рапични и слънчогледови масла |
    | Bulgaria 2012 | |