Roefix test
English  Български 
Printer friendly version Printer friendly version

Кашкавал аналогов 2,7 кг

Кашкавал, сирена
 Data of product:
 Individual packaging: brick about 2.7 kg
 Summary packaging:  
 Unit bar code:  
 Aggregate bar code:  
 VAT: 5%
 Total quantity of aggregates on 1 palette: ~500  kg
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette:  
 shelf life 100%: 60  days

    ПРОДУКТИ    Doy Commerce Ltd | Дойкомерс EООД | Търговска фирма | Търговия със суровини | Внос на хранителни продукти | Дървесина | Хартия и картони | Метали | Рапични и слънчогледови масла |
    | Bulgaria 2012 | |