Roefix test
English  Български 

Дървесните пелети са произведени от фина фракция смляна и изсушена дървесина, която се получава като технологичен отпадък при производство на изделия от масивна дървесина. При необходимост биомасата се надробява до подходящата едрина и се изсушава в специални сушилни инсталации до 6 – 8%.

Пелети от широколистна дървесина Пелетите  от отпадъчна дървесна биомаса се произвеждат при термично пресоване на дървени частици само от дъб и бук / талаш, стърготини и трици /, без  използване на допълнителни  спойващи вещества. При производството се използват  шнекови преси, осигуряващи високо налягане – около 1000 атмосфери и висока температура – около 300 С. По този начин се стопява целулозата в дървото и частиците се слепват една за друга.Това обуславя по-голямата плътност и по-голямата трайност на продукта.

Получаваният по този начин продукт е с много добри технологични, екологични и икономически характеристики, особено съпоставен с продуктите на основните конкурентидърва, въглища и нефто продукти.

Пелетите могат да се използват в котли със специални горелки за пелети. Удобни са за съхранение и транспортиране. Не отделят вредни газове, не замърсяват въздуха и почвата. Пепелта може да се използва като тор.


Пелети Показатели:

Диаметър: 6мм.
Високо калорични: 4800-5800 ккал.
Остатъчна пепел: 2-5%
Влажност: 7-12%
Съдържание на сяра: 0,02 - 0,04%.

    ПРОДУКТИ    Doy Commerce Ltd | Дойкомерс EООД | Търговска фирма | Търговия със суровини | Внос на хранителни продукти | Дървесина | Хартия и картони | Метали | Рапични и слънчогледови масла |
    | Bulgaria 2012 | |