English  Български 

ХОРЕКА хранителни продукти за индустрията, производствения сектор, търговски мрежи на територията на цялата страна.

Data of product:
 Individual packaging: 25 kg
 Summary packaging: -
 Unit bar code: 5900512320106
 Aggregate bar code:  
 PKWiU: 15.51.30-30.00
 VAT: 7%
 Quantity of package units on the palette: 200  kg
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 0  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 40  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 8  pcs
 Amount of layers on the palette: 5
 shelf life 100%: 30  days
 Kod CN: 04051019

 

 Data of product:
 Individual packaging: carton 5 kg
 Summary packaging:  
 Unit bar code: 5900512620114
 Aggregate bar code:  
 PKWiU: 15.43.10-30.90
 VAT: 7%
 Quantity of package units on the palette: 96  pcs
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 12  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 0  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 0  pcs
 Amount of layers on the palette: 8
 shelf life 100%: 6  months
 Kod CN: 15171090

 

Data of product:
 Individual packaging: carton 5 kg
 Summary packaging:  
 Unit bar code: 5900512620107
 Aggregate bar code:  
 PKWiU: 15.42.13-50.99
 VAT: 7%
 Quantity of package units on the palette: 96  pcs
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 12  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 0  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 0  pcs
 Amount of layers on the palette: 8
 shelf life 100%: 6  months
 Kod CN: 15171090

 

Data of product:
 Individual packaging: 2 kg
 Summary packaging: carton 8 kg
 Unit bar code: 5900512900254
 Aggregate bar code: 5900512960128
 PKWiU: 15.51.40-30.12
 VAT: 7%
 Quantity of package units on the palette: 240  pcs
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 40  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 60  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 10  pcs
 Amount of layers on the palette: 6
 shelf life 100%: 60  days
 Kod CN: 04061020

 

Data of product:
 Individual packaging: 250 g
 Summary packaging: carton 5 kg
 Unit bar code: 5900512900261
 Aggregate bar code: 5900512960135
 PKWiU: 15.51.40-30.12
 VAT: 7
 Quantity of package units on the palette: 1080  pcs
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 180  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 54  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 9  pcs
 Amount of layers on the palette: 6
 shelf life 100%: 60  days
 Kod CN: 04061020

 

 Data of product:
 Individual packaging: bag 1 kg
 Summary packaging: carton 8 kg
 Unit bar code: 5900512900278
 Aggregate bar code: 5900512960142
 PKWiU: 15.51.40-50.10
 VAT: 7
 Quantity of package units on the palette: 320  pcs
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 64  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 40  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 8  pcs
 Amount of layers on the palette: 5
 shelf life 100%: 30  days
 Kod CN: 04061020

 

Data of product:
 Individual packaging: bag 1 kg
 Summary packaging: carton 8 kg
 Unit bar code: 5900512900285
 Aggregate bar code: 5900512960159
 PKWiU: 15.51.40-50.10
 VAT: 7
 Quantity of package units on the palette: 320  pcs
 Quantity of package units on 1 layer of the palette: 64  pcs
 Total quantity of aggregates on 1 palette: 40  pcs
 Quantity of the aggregate packages on 1 layer of the palette: 8  pcs
 Amount of layers on the palette: 5
 shelf life 100%: 30  days
 Kod CN: 04061020

 

    ПРОДУКТИ    Doy Commerce Ltd | Дойкомерс EООД | Внос и дистрибуция на суровини |